Begrippenlijst

Bankgarantie

Een bankgarantie is een garantie van de bank dat de borgsom die de koper aan de verkoper moet betalen, indien nodig, wordt voldaan.
Bij de aankoop van je woning sluit je een koopovereenkomst. Je hoeft dan nog niet meteen de koopsom te voldoen. Dit gebeurt pas bij het ondertekenen van de leveringsakte bij de notaris. De verkopende partij vraagt in veel gevallen dat jij als koper na ondertekening van de koopakte een waarborgsom stort of een bankgarantie stelt. Dit geeft de verkoper meer zekerheid dat je de woning ook echt gaat afnemen.
Een waarborgsom bedraagt meestal 10% van de overeengekomen koopprijs en moet uiterlijk binnen een week na het verlopen van de ontbindende voorwaarden worden voldaan. Dit bedrag maak je over aan de notaris.
Als je niet voldoende eigen geld hebt om de waarborgsom te storten, dan kun je een bankgarantie aanvragen. De bank verklaart dan dat zij garant staat voor het bedrag als jij je verplichtingen niet nakomt. Dit heeft als voordeel dat je je spaargeld niet hoeft aan te spreken. De bank rekent meestal 1% van het bedrag waarvoor de bank garant staat aan kosten.
Mocht de koop niet doorgaan en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen, dan heeft de verkoper recht op de door de bank gestelde garantie. In dat geval heb jij een schuld aan de bank ter grootte van de waarborgsom.