Begrippenlijst

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat de Belastingdienst fictief bij je inkomen optelt als je een koopwoning hebt en als die woning je hoofdverblijf is. Hierdoor betalen huiseigenaren voor het woongenot dat ze hebben omdat de Belastingdienst dit beschouwt als ‘inkomen in natura’. De hoogte van deze bijtelling is afhankelijk van de WOZ-waarde van je huis.

Voor 2021 is het eigenwoningforfait voor woningen tussen € 75.000,- en € 1.110.000,- gesteld op 0,5%. Is de WOZ-waarde van je woning bijvoorbeeld € 200.000,- dan is je eigenwoningforfait dus € 1.000,-. Dit bedrag tel je op bij je inkomen, waarover je (in box 1) belasting betaalt.

Aan de andere kant heb je als huiseigenaar natuurlijk ook hypotheekrenteaftrek. Dit bedrag mag je juist aftrekken van je inkomen (in box 1) waardoor je minder belasting betaalt.