Begrippenlijst

Fiscale partners

Als je getrouwd bent of geregistreerde partner bent van elkaar, dan ben je automatisch elkaars fiscaal partner. Samenwonenden zijn elkaars fiscaal partner als ze ingeschreven staan op hetzelfde woonadres én voldoen aan tenminste één van de volgende voorwaarden:
  • Jullie hebben een notarieel samenlevingscontract gesloten;
  • Jullie hebben samen een kind;
  • Een van jullie heeft een kind van de ander erkend;
  • Jullie zijn als partners aangemeld voor een pensioenregeling;
  • Jullie zijn beiden eigenaar van de woning die het hoofdverblijf is;
  • Jullie hebben op het woonadres ook een minderjarig kind van tenminste één van jullie ingeschreven;
  • Als jullie het voorgaande jaar al fiscale partners waren en nog steeds op hetzelfde woonadres staan ingeschreven.
Fiscale partners kunnen sommige inkomsten en aftrekposten (waaronder de hypotheekrenteaftrek) naar eigen inzicht tussen elkaar verdelen bij de belastingaangifte. Dat kan voordelig zijn als de ene partner een hoger belastingtarief betaalt dan de ander. Degene met het hoogste inkomen kan bijvoorbeeld alle kosten voor de eigen woning aftrekken. De belastingbesparing is dan groter.
Sinds 2011 heb je niet meer de mogelijkheid om te kiezen voor het fiscale partnerschap. Je bent automatisch fiscaal partner als je aan bovengenoemde voorwaarden voldoet.