Begrippenlijst

Gezondheidsverklaring

Een gezondheidsverklaring is een formulier waarop vragen staan over je gezondheid. Bijvoorbeeld over aandoeningen die je hebt en je leefwijze van vroeger en van nu. Je bent verplicht om deze vragen eerlijk in te vullen. Dit heet mededelingsplicht. Zo krijgt de verzekeraar, bijvoorbeeld van je overlijdensrisicoverzekering, een beeld van je gezondheid en medische geschiedenis.