Begrippenlijst

Hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat iedere schuldenaar aansprakelijk is voor de hele schuld van de schuldeiser. Als er bijvoorbeeld één schuldeiser is en twee schuldenaren, dan kan de schuldeiser (bijvoorbeeld de bank of hypotheekverstrekker) van één schuldenaar eisen dat hij 100% van de schuld (bijvoorbeeld de hypotheekschuld) betaalt.