Begrippenlijst

Hypotheekofferte

Een hypotheekofferte is een bindend aanbod van een hypotheek, dat je ontvangt van een bank of hypotheekverstrekker. In de offerte is persoonlijke informatie en concrete gegevens over de hypotheek opgenomen, zoals het financieringsbedrag, de aflossingsvorm, de looptijd en de hypotheekrente.

De wijze waarop de geldverstrekker jou deze informatie aanbiedt, moet voldoen aan een aantal gedragsregels en kwaliteitseisen, vastgelegd in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en de Wet op het financieel toezicht (Wft).