Begrippenlijst

Intentieverklaring

Heb je een tijdelijk contract? Dan moet op de werkgeversverklaring ook de verklaring voortzetting dienstverband worden ingevuld. Dit is de intentieverklaring. Hierin geeft je werkgever aan dat hij van plan is om jou, na afloop van je tijdelijke contract en met ingang van een bepaalde datum, in vaste dienst te nemen.