Begrippenlijst

Kadaster

Het Kadaster is de instelling waar de eigendom van onroerende zaken is geregistreerd. Ook het hypotheekregister wordt hier bijgehouden.
Bijna alles wat is vastgelegd over een woning of perceel staat in de openbare registers van het Kadaster. Hier worden alle rechtshandelingen die op registergoederen betrekking hebben vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld gaan om eigendomsoverdracht, hypotheekvestiging, erfdienstbaarheden of recht van erfpacht. Een notaris of makelaar maakt hier gebruik van bij hun onderzoek van je woning
Als je hypotheek is gepasseerd bij de notaris en de hypotheekakte en de leveringsakte zijn getekend, dan wordt de hypotheek ingeschreven in de registers. Een afschrift van de leveringsakte en de hypotheekakte worden door de notaris bij het Kadaster ingeschreven. Vanaf dat moment zijn de eigendomsoverdracht en de vestiging van het recht van hypotheek definitief.