Begrippenlijst

Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI)

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Banken, hypotheekverstrekkers en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Een door het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) gevalideerd taxatierapport bepaalt de taxatiewaarde van een woning. De taxatiewaarde is dan gelijk aan de marktwaarde.