Begrippenlijst

Onroerende zaakbelasting

De onroerende zaakbelasting, of onroerend goed belasting, is de belasting die je betaalt over je woning of (onbebouwde) grond.

De inkomsten uit de onroerende zaakbelasting gebruikt de gemeente vervolgens voor verschillende doelen zoals onderwijs, groenvoorziening e.d.

De hoogte van het te betalen bedrag aan onroerende zaakbelasting hangt af van de WOZ-waarde van je woning. Je betaalt namelijk een bepaald percentage van de WOZ-waarde aan onroerende zaakbelasting. Hoe hoog dit percentage is verschilt per gemeente, maar ligt meestal zo rond de 0,1%.