Begrippenlijst

Partneralimentatie

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud. In de wet staat dat er een onderhoudsplicht is voor:

  • echtgenoten en ex-echtgenoten
  • geregistreerde partners en ex-geregistreerde partners;
  • ouders en kinderen
  • partners van ouders die zelf niet de ouder zijn en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefenen of hebben uitgeoefend.

Niet alleen echtgenoten en geregistreerde partners zijn volgens de wet onderhoudsplichtig tegenover elkaar, maar ook ex-echtgenoten en ex-geregistreerde partners zijn dat. De ene ex-echtgenoot of ex-geregistreerde partner moet in principe bijdragen in de kosten van levensonderhoud van de ander, als die ander niet in staat is om (helemaal) in het eigen levensonderhoud te voorzien.