Begrippenlijst

Transportakte

De transportakte (ook wel leveringsakte genoemd) wordt opgesteld door de notaris nadat de koopovereenkomst is getekend en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen. Het is de akte waarmee de woning officieel aan jou wordt overgedragen en op jouw naam komt te staan. De transportakte moet overeenkomen met de gemaakte afspraken in de koopovereenkomst en wordt daarna getekend door jezelf, de verkoper en de notaris.
De notaris zal een aantal zaken controleren om er zeker van te zijn dat ‘het transport’ goed gaat verlopen. Dit betreft een controle op:
  • Eigendom van de woning;
  • Of er beslagen op de woning rusten;
  • Of aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan;
  • Of het perceel en de woning goed zijn beschreven.
De eigendomsoverdracht is afgerond wanneer de notaris een afschrift van de transport- of leveringsakte inschrijft bij het kadaster en de openbare registers. Op dat moment ben je officieel eigenaar van je nieuwe woning.