Begrippenlijst

Vrij op naam (von / v.o.n.)

Vrij op naam (afgekort von of v.o.n) betekent dat bepaalde kosten voor de eigendomsoverdracht van een woning niet voor rekening van de koper komen. Dat zijn de 2% overdrachtsbelasting, kosten voor de leveringsakte en inschrijvingskosten voor het kadaster.

De kosten voor een hypotheek voor de financiering van de koopsom zijn voor de koper, ondanks dat de koper de woning vrij op naam koopt.

De meeste woningen die op deze manier in de verkoop komen zijn nieuwbouwwoningen. Maar ook bestaande woningen kunnen vrij op naam te koop worden gezet. Dan neemt de verkoper bepaalde kosten voor zijn rekening.