Copyright

Alle gegevens op deze website, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, fonts, vergelijkingen, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken, zijn eigendom van 123 Startershypotheek BV, of door 123 Startershypotheek BV rechtsgeldig in gebruik.

Deze gegevens worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en merkenrechten. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers en/of gebruikers van de website.

De website en de volledige inhoud van de website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de website overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 123 Startershypotheek BV.