Veelgestelde vragen

Hoe kan het dat ik bij een korte rentevast periode minder hypotheek kan krijgen?

In de wet is bepaald dat wanneer iemand een rentevaste periode kiest die korter is dan 10 jaar er in de berekening van de maximale hypotheek moet worden uitgegaan van een door de wetgever periodiek vast te stellen percentage. Dit percentage is momenteel 5%.

Dit is vaak fors hoger dan de werkelijke rente die er betaald moet worden. Achterliggende gedachte is dat er voldoende marge moet zijn voor rentestijgingen op korte termijn. Zou er worden berekend wat iemand maximaal kan lenen op basis van de zeer lage rente, dan ontstaan er vrijwel direct betalingsproblemen bij een rentestijging.

Wanneer er wordt gekozen voor een rentevaste periode van 10 jaar of langer, dan wordt de maximale hypotheek berekend op basis van de werkelijke rente die er wordt aangeboden. Deze is vrijwel altijd lager dan 5%.

Hierdoor kan er meer worden geleend bij een rentevaste periode van 10 jaar of langer, dan bij een hypotheek met een kortere rentevaste periode.